© 2019 Nousu.io

© 2019 Nousu.io

Y-T: 2928943-3

Y-T: 2928943-3

HPMM Services Oy

HPMM Services Oy

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

COMPANY

Story

COMPANY

Story

Rekisterinpitäjä

HPMM Services Oy

Vehnänkatu 6

53500 Lappeenranta

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Eeli Pekkonen

eeli.pekkonen@nousu.io

0505665229

Rekisterin nimi

HPMM Services Oy asiakas- ja viestintärekisteri

Käyttötarkoitus

HPMM Services Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.

1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

Tukipyynnöt ja asiakaspalvelu

Palveluvalintojen toteuttaminen

Väärinkäytösten ehkäisy

Tietoturvan toteuttaminen

2. Palvelun kehittäminen

Palvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen

Kyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)

Rekisterin tietosisältö

HPMM Services Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. HPMM Services Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 • Nimi*
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite*
 • Yritystiedot ja laskutustiedot (vain asiakkailta)
 • Y-tunnus
 • Laskutustiedot
 • Tilaustiedot (tuotteet)
 • Laskutustapa
 • Laskutuskausi
 • Laskutusosoite
 • Mahdolliset muut tiedot, esim. laskutusviite
 • Asiakaskäyttäytymistiedot (luvat, suostumukset ja tietoja kieli- sekä muista vastaavista valinnoista)
 • Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)

*Vain nämä tiedot ovat pakollisia

Säännönmukaiset tietolähteet

HPMM Services Oy:n tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeiden yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

HPMM Services Oy:n rekisterissä olevia tietoja käytetään vain HPMM Services Oy asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä HPMM Services Oy koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

HPMM Services Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkien HPMM Services Oy:n kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

Evästeet

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Facebook Pixeliä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa HPMM Services Oy:n hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io

Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan HPMM Services Oy:n hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää HPMM Services Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää HPMM Services Oy:tä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Rekisterinpitäjä

HPMM Services Oy

Vehnänkatu 6

53500 Lappeenranta

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Eeli Pekkonen

eeli.pekkonen@nousu.io

0505665229

Rekisterin nimi

HPMM Services Oy asiakas- ja viestintärekisteri

Käyttötarkoitus

HPMM Services Oy käyttää keräämiään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin. Tietoja käytetään myös palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käytetään mm.

1. Palvelun tarjoamiseen:

Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

Tukipyynnöt ja asiakaspalvelu

Palveluvalintojen toteuttaminen

Väärinkäytösten ehkäisy

Tietoturvan toteuttaminen

2. Palvelun kehittäminen

Palvelun kehittäminen ja käyttäjäkokemuksen parantaminen

Kyselyt (esim. asiakaskyselyt) ja tutkimukset

3. Asiakasviestintä ja markkinointi

Asiakasviestintä (esim. tiedotteet ja uutiskirjeet)

Rekisterin tietosisältö

HPMM Services Oy on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999), tietoyhteiskuntakaarta (917/2014) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen. HPMM Services Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

 • Nimi*
 • Yritys
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite*
 • Yritystiedot ja laskutustiedot (vain asiakkailta)
 • Y-tunnus
 • Laskutustiedot
 • Tilaustiedot (tuotteet)
 • Laskutustapa
 • Laskutuskausi
 • Laskutusosoite
 • Mahdolliset muut tiedot, esim. laskutusviite
 • Asiakaskäyttäytymistiedot (luvat, suostumukset ja tietoja kieli- sekä muista vastaavista valinnoista)
 • Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Asiakkaalta saadut muut tiedot (esim. intressit, arvonta- ja kilpailuvastaukset, asiakaspalautteet)

*Vain nämä tiedot ovat pakollisia

Säännönmukaiset tietolähteet

HPMM Services Oy:n tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti verkkolomakkeiden yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

HPMM Services Oy:n rekisterissä olevia tietoja käytetään vain HPMM Services Oy asiakasviestintää, markkinointia ja tiedottamista varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä HPMM Services Oy koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

HPMM Services Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkien HPMM Services Oy:n kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

Evästeet

Hyödynnämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Facebook Pixeliä sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamisessa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Tilinhallinnan yksityisyystoimintojen lisäksi markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkämään kolmannen osapuolen evästeet. Asiakastilille kirjautuneena tilinhallinnan yksityisyysasetukset yliajavat selaimen Do Not Track -toiminnon.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa HPMM Services Oy:n hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io

Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan HPMM Services Oy:n hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity voi pyytää HPMM Services Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot käyttäjärekisteristä. Laskutustiedot kuitenkin säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Rekisteröity voi myös kieltää HPMM Services Oy:tä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: info(at)nousu.io. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Program

Program

Log In

Log In

Story

Story

Contact us

Contact us